123456
top of page

לנשום, להזכר, להתחבר...
תליוני "אי שפיות" - לחזור הביתה, למהות לעצמות, לחיי החיים, פנימה למי שאני מעבר להכל, בתוך המציאות ומעליה!

bottom of page